info@in-neuro.es 877 054 409
640 188 570 In-neuro
LOGOPÈDIA L'objectiu general del servei de logopèdia és el d'optimitzar la capacitat de la persona amb dany cerebral per comunicar-se, poder realitzar les funcions orals no verbals (deglució, succió…) i incidir en el control i millora de la respiració.
PSICOLOGIA L'àrea de psicologia s'ocupa de la valoració i el tractament de les persones amb dany cerebral que pateixen diversitat funcional en els components cognitius, conductuals i emocionals que poden ser resultat de diferents processos que afectin l'òptim funcionament cerebral.
TERÀPIA OCUPACIONAL L'àrea d'actuació principal és la promoció de l'autonomia de la persona amb dany cerebral i la participació i integració de la persona en el seu dia a dia. Potenciant les habilitats motrius, els components sensorials, cognitius i psicosocials.
FISIOTERÀPIA El tractament de fisioteràpia està orientat a la prevenció de les complicacions derivades de la lesió cerebral, recuperació de les funcions sensitivomotores perdudes i al manteniment de la funcionalitat aconseguida.
TERÀPIA ASSISTIDA AMB GOSSOS Teràpia dirigida a les persones amb dany cerebral amb la finalitat de fomentar la millora en el funcionament físic, social, emocional i/o cognitiu mitjançant les interaccions positives entre un ésser humà i un animal.
FORMACIÓ ESPECIALITZADA EN EHABILITACIÓ NEUROLÒGICA ASSESSORAMENT, ENTRENAMENT ADQUISICIÓ DE PRODUCTES DE SUPORT
TALLERS GRUPALS 09:00h - 13:30h
de dilluns a divendres
ESTIMULACIÓ COGNITIVA Memòria, llenguatge, atenció, orientació, raonament, abstracció, càlcul i funcions executives. PSICOMOTRICITAT Control motor, organització de l'esquema corporal, equilibri corporal, orientació a l'espai i mobilitat funcional. INCLUSIÓ I PARTICIPACIÓ EN LA COMUNITAT Activitats externes al taller, compres, visites culturals, desplaçaments propers i ús de transports. AUTONOMIA PERSONAL Activitats de la vida diària (vestit, alimentació, higiene, mobilitat funcional, etc). MANEIG DE NOVES TECNOLOGIES I SISTEMES DE COMUNICACIÓ Ús de xarxes socials, elaboració d'un blog, maneig de sistemes de comunicació alternativa, maneig d'aparells informàtics i de telecomunicació. TALLERS DE CUINA Coneixement i adquisició dels productes de mercat, elaboració i adaptació de receptes segons les capacitats individuals. OCI I TEMPS LLIURE Exploració de les ofertes d'oci
i temps lliure d'interès que ofereix la comunitat, activitats d'esplai internes i externes al taller.
Curs inicial de Kinaesthetics
Curs Profundització Basale Stimulation
Curs Inicial de Kinaesthetics
OBJECTIUS •Desenvolupar la percepció conscient i diferenciada del propi moviment.
•Desenvolupar la pròpia competència motriu per ser capaços d'utilitzar de forma saludable el propi moviment en l'activitat professional i en la vida privada sense sobrecarregar l'esquena. PROGRAMA 1. Interacció a través del contacte i del moviment · Els sentits. El sentit cinestésico.
· Elements del moviment: espai, esforç, temps.
· Formes d'interacció 2. El control del pes sota l'efecte de la gravetat · Ossos i músculs.
· Masses i espais intermedis
· Orientació 3. El potencial dels patrons motors · Moviments posturals. Moviments de transport.
· Patrons motors en paral·lel. Patrons motors espirals. 4. Suport a l'autonomia i a l'eficàcia personal 5. Comprendre les activitats de la vida diària · Funció senzilla: posicions / posicionis bàsiques
· Funció complexa: moviments en el lloc / moviments de desplaçament 6. Ocupació i organització de l'entorn
DATA
8-9 de Setembre i 1-2 de Desembre de 2018
HORARI
Dissabte 8 de 9:30 a 14:30 i de 15:30 a 17:30
Diumenge 9 de 9:30 a 14:30
Dissabte 1 de 9:30 a 14:30 i de 15:30 a 17:30
Diumenge 2 de 9:30 a 14:30
LLOC
C/ Onze de setembre 32.
43480 - Vilaseca, Tarragona.
Fins al 14 d'agost del 2018, 315 € A partir d'aquesta data 340 €
Matrícula reduïda 275 €
MERCEDES FERNÁNDEZ DOBLADO
PREU MATRÍCULA DOCENT
Inscriu-te
Curs de profundització Basale Stimulation
OBJECTIUS
- Aprofundir en la inclusió del concepte en els projectes d'intervenció tenint en compte un enfocament global.
- Desenvolupament interdisciplinari de projectes d'intervenció global i individual, a partir dels elements centrals del concepte.
- Aprofundir a les àrees bàsiques i conèixer diferents tècniques especifiques d'intervenció.
- Revisar la pròpia practica a partir del visionat de filmacions (oportunitat d'aportar-les) i treball de casos.
- Usar els temes essencials i les necessitats bàsiques humanes per planificar la intervenció.
- Usar l'esquema de globalitat (hexàgon) com a instrument d'avaluació i planificació d'activitats especifiques.
- Incorporar i reafirmar aspectes sobre la comunicació (escolta, acompanyament i dialogo) a través de canals corporals (moviment, tacte, respiració, vocalització)
- Dominar les tècniques d'acompanyament i estimulació com una forma d'establir diàleg i trobada. PROGRAMA • Definició del concepte a partir d'aspectes teòrics - conceptuals. • Activitat pròpia i acte- estimulacions • El dialogo somàtic en Basale Stimulation® a través de tècniques especifiques.
DATA
5-6-7 d'Octubre del 2018
HORARI
Divendres 5 de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 20:00h
Dissabte 6 de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 20:00h Diumenge 7 de 9:00h a 15:00h
C/ Onze de setembre 32.
43480 - Vilaseca, Tarragona.
Fins al 5 de Setembre, 260 €
A partir d'aquesta data, 285 €
Matrícula reduïda, 250 €
DOCENT
BARBARA ROLLER
LLOC PREU MATRÍCULA
Inscriu-te
info@in-neuro.es
877 054 409
640 188 570